Határtalanul! 2018

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul tanulmányi ki-rándulás című programjára küldött be pályázatot. Az általunk beadott pályázat nyertes lett, így 19 hetedik osztályos diák vehetett részt Korstílusok és forradalmárok a Felvidéken című prog-ramon.
Az utat komoly előkészítő tevékenység előzte meg rögtön a tanév elején. A hetedik osztály tanulóiból csoportokat alkottunk. A magyar – történelem szakos kolléganő segítségével megismerhették a felvidék történelmét, valamint az ide kapcsolódó írók életét munkásságát.

ELŐZETES FELADATOK
 A tanuló csoportok önállóan készültek fel a kirándulás alkalmával érintett nevezetessé-gek, hírneves emberek bemutatására osztálytársaiknak
 Ajándékot készítettünk a fogadó iskoláknak.
 Bemutatkozó ppt elkészítése településünkről, iskolánkról és osztályról Szülői értekezleten a tervezett program bemutatása.

SZAKMAI PROGRAM

1. NAP
INDULÁS – ROZSNYÓ – BETLÉR-IGLÓ
Nagy izgalommal vártuk azt a buszt mellyel bebarangolhatjuk a Felvidék dimbes-dombos tályait. meg is érkezett 6 óra 30 perckor, felszálltunk és elindultunk a 4 napos tanul-mányi utunkra. Miskolci OBI parkolóba felvettük az idegenvezetőnket, Kati nénit, akinek a segítségével elmélyedhetünk a magyar történelem egyes eseményeibe.
Az első állomásunk egy rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába vezetett. Itt megismerkedtünk a felvidéki magyar anyanyelvű iskolába járó gyerekek életével. átadtuk a nekik készített ajándékcsomagot. A szlovák kolléganő bemutatta Rozsnyó helyi ne-vezetességeit, iskolája történetét. Elmesélte, hogy óvodától a szakgimnáziumig felmenő rend-szerbe oktatják diákjaikat, valamint meghívott a főtéren tartott vásárra, ahol tanítványaik pala-csintát sütöttek és szolgáltak fel.
Rozsnyói látogatás után Betlér községbe látogattunk ahol megtekinthettük az And-rássy-kastély mely kulturális műemlék és múzeum. megismerkedhettünk a kastélyt birtokló család életével. Körbe vezettek bennünket megtekinthettük a kiállított tárgyakat, festménye-ket és élvezettel hallgattuk az idegenvezető szavait.
A kastélypark bebarangolása után elindultunk az iglói szállásunk felé.
A vacsora után kiscsoportos foglalkozás keretében a Határtalanul foglalkoztató füzet előkészítő részében lévő feladatokat oldották meg.

2. NAP
IGLÓ – LŐCS
Napi első programunkként sétát tettünk Igló különleges orsó alakú főterén. Megnéz-tük a gyönyörű épületeket és megbeszéltük a klasszicista stílus fő jellegzetességeit és meg is kerestük azt az épületeken. Csontvári Kosztka Tivadarról, híres festőnkről beszélgettünk, gyógyszerész pályafutásáról és megnéztük szülőházát. Megnéztük a klasszicista stílusú város-házát és az előtte kiállított kívánságharangot és megkongattuk. Beszélgettünk a harangöntő Gaál családról. A stílusokkal még tovább ismerkedve megtekintettük Igló neogótikus templo-mát és barokk színházát is. Megnéztük és összehasonlítottuk az újabb stílusokat a klasszicista stílussal. Újra buszra ültünk és ellátogattunk Lőcsére. Megcsodáltuk az épen maradt városfala-it, majd az UNESCO Világörökség részét képező Szent Jakab templomot csodáltuk meg kívül belül. Megnéztük Pál mester több mint tizennyolc méteres gótikus oltárát és falfestményeit is. Majd képzeletbeli irodalmi kirándulásra indultunk Mikszáth Kálmán: Fekete város és Jókai Mór: Lőcsi fehér asszony című regényeinek története alapján. Megnéztük a művekhez kapcso-lódó épületeket a városházát és a lőcsei fehér asszony házát is. Tovább ballagva egy szégyen-ketrecet láttunk, ahol megbeszéltük rendeltetését. Majd megnéztük a pestis áldozatainak állí-tott szobrot és a Thurzó család házát is. Egy hosszú gyalogséta után megtekinthettük a domb-tetőn álló Mária templomot. Valamint megtekintettük az az oltárt és mezőt, ahol János Pál pápa celebrálta a misét.
Vacsora után csoportonként átismételtük a füzetben lévő feladatok megoldásakor az aznapi új ismeretanyagot.

3. NAP
KÉMÁRK – CSORBA –TÓ
A harmadik napi programunk egy másik városba, Késmárkba vitt bennünket. Itt meg-csodálhattuk a Thököly várat és kicsit megismerkedhettünk a család életével. Sétát tettünk a belvárosban, majd megismerkedtünk a felvidékre jellemző négyszögletes tornyokkal is. Fel-idéztük az Iglón tanultakat a szégyenketrecről, majd elsétáltunk a Thököly mauzóleumba, ahol tiszteletünket tettük Thököly Imre sírjánál. Koszorút helyeztünk el, majd elénekeltük a him-nuszt. Végül látogatást tettünk egy csodálatos hajóácsok által készített templomban, mely az UNESCO Világörökség része. Megcsodálhattuk az egyetlen szög nélkül készített fa tetejét és a csodás freskóit is. Reggeli után, túrára indultunk a Szlovák paradicsomban. Idegenvezetőnk elmondta a természetvédelmi területen való túrázás főbb szabályit és megismerkedtünk a turis-tajelzésekkel is. Körbe sétáltuk a Csorba tavat.

4. NAP
KASSA – HAZAUTAZÁS
Az utolsó napunk elején csomagolással voltunk elfoglalva, majd elindultunk haza Kassa irányába. Menetközben megnéztük a jelenleg a nem látogatható és felújítása alatt lévő kasznahorkai várat valamint, az egyiptomi és bizánci jelképekkel díszített épületet a kraszna-horkai uradalom utolsó birtokosainak, Andrássy Dénes és hitvese, Franciska örök nyugvóhe-lyét. A mauzóleum belsejét a világ legkülönbözőbb tájairól származó márványdíszítést.
A következő állomás Kassa városa, ahol a főtéren álló dóm épületében lévő II. Rá-kóczi Ferenc sírját koszorúztuk meg. Az előtte lévő parkban megcsodáltuk a szökőkutakat. Elsétáltunk annak a háznak a másolatába ahol II. Rákóczi Ferenc száműzetését töltötte, száj-tátva hallgattuk az idegenvezető helységekhez, a kiállítási tárgyakhoz fűzött magyarázatát.
Elfáradva, de élményekkel telve értünk haza.